Wees extra alert in de natuur

Geplaatst op donderdag 20 juli 2023

In de zomerperiode is het extra van belang om alert te zijn in de natuur. Door de droogte kan een beginnend brandje zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert.

Voorkom een natuurbrand 

De meeste natuurbranden ontstaan bewust of onbewust door menselijk handelen. Denk aan onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld het weggooien van een sigaret. Branden worden soms aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door blikseminslag.

Hoe kunt u een natuurbrand voorkomen:

  • Gooi uw sigarettenpeuk in de afvalbak.
  • Gooi afval, en zeker glas, in afvalbakken.
  • Laat uw vuurkorf, fakkel, wensballon of vuurwerk thuis.

Door bospaden vrij te houden kan de brandweer snel ter plaatse zijn bij een natuurbrand. Zet uw auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied.

Natuurbrand 

Bent u in de buurt van een natuurbrand, probeer dan niet zelf de brand te blussen. Blijf zoveel mogelijk uit de rook en vlucht naar een veilige plek, zoals de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Help anderen en kinderen om ook naar een veilige plek te gaan. Bel het alarmnummer 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u bent.

Actuele natuurbrandrisico

Op de website van Natuurbrandrisico  staat u het actuele natuurbrandrisico per veiligheidsregio. Brandweer Limburg-Noord is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. Een specialist natuurbrandbestrijding volgt de droogteontwikkelingen op de voet en maakt dagelijks een analyse van het brandrisico. Dit doen zij door middel van meetstations. Als een natuurbrand ontstaat, rukt de brandweer met extra mensen en materieel uit zodat een beginnende brand snel geblust wordt.