Start erfbeplantingsproject 2024

Geplaatst op donderdag 25 april 2024

Bewoners en ondernemers in het buitengebied krijgen de mogelijkheid om erfbeplanting aan te vragen. Dit zijn bomen en struiken die van nature in Peel en Maas voorkomen. Aanmelden kan van 1 mei tot 1 september 2024.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en heeft grote waarde voor planten en dieren, levert een bijdrage aan klimaatadaptatie door vermindering van de CO2 en is een plus voor de biodiversiteit.

Aanmelden

Aanmelden voor het erfbeplantingsproject kan van 1 mei tot 1 september 2024. Het budget dat we hiervoor gebruiken is beperkt, dus vol = vol.

Aanmelden erfbeplantingsproject

U kunt alleen meedoen als u voldoet aan de voorwaarden.

Wat valt onder erfbeplanting

Erfbeplanting bestaat uit groene stroken, houtsingels, kleine bosjes, waterpoeltjes en bomen die op het erf, langs wegen en paden of bij hoogstamboomgaarden staan en die allemaal een functie hebben. Een erf is de grond in het buitengebied rondom een woning of bedrijf.

Vragen

Neem contact op met Arno Linssen als u vragen heeft of meer informatie wilt. Arno Linssen is bereikbaar via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.