CycloMedia maakt foto’s in Peel en Maas

Geplaatst op maandag 27 juni 2022

Van begin juli tot begin september maakt CycloMedia foto’s in Peel en Maas. Met speciale auto’s maken ze 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.

Registratie en verwerking van beelden

Het doel van de opnamen is de registratie en verwerking van beelden in een database. Deze foto mogen onder strenge voorwaarden gedeeld worden met publieke en private organisaties. Deze opnamen worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, ondersteuning bij het maken nieuwe wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Gevoelige informatie zoals personen en kentekens worden onherkenbaar gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen, inzage, recitificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar, neemt u contact op met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via privacy@cyclomedia.com. Bekijk de website van CycloMedia voor meer informatie.

CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op het naleven van de AVG voorschriften. CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.