Onderzoek effecten volksgezondheid en milieu van geuroverlast in Panningen

Geplaatst op vrijdag 29 april 2022

De gemeente Peel en Maas, de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Zuid-Limburg en de Provincie Limburg gaan gezamenlijk een onderzoek instellen naar de geur- en gezondheidseffecten van een drogerij op het industrieterrein in Panningen. Aanleiding voor dit onderzoek is de al jaren durende overlast die inwoners van Panningen ervaren van dit bedrijf, en de hartenkreet die zij doen om hier een einde aan te maken.

Gemeente, RUD en provincie gaan nu samen bekijken hoe het onderzoek eruit komt te zien en welke partij(en) het onderzoek gaat uitvoeren. Planning is om nog voor de zomer hierover duidelijkheid te hebben, zodat gestart kan worden met het geuronderzoek en onderzoek naar de gezondheidseffecten in de omgeving van het bedrijf. De betrokken inwoners van Panningen worden hierover geïnformeerd en dit geldt uiteraard ook wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Onderzoek

Gemeente, provincie en RUD, dat namens de provincie controles uitvoert bij het bedrijf, hebben eind november 2021 afspraken gemaakt over de behandeling van meldingen en over toezicht en handhaving bij het bedrijf. Afgesproken is dat de gemeente de RUD ondersteunt bij het verifiëren van meldingen en dat er normaals overleg met het bedrijf plaatsvindt om te bezien of de overlast voor de omgeving kan worden verminderd. Sindsdien heeft de RUD de mogelijke oorzaak van de geuroverlast, bijvoorbeeld een specifieke bedrijfsactiviteit,  proberen te achterhalen en hebben enkele wijzigingen in het productieproces van de drogerij plaatsgevonden.

Ondanks deze inspanningen, blijven de klachten over geur- en stofoverlast regelmatig bij de gemeente en provincie binnen komen. De meldingen van geuroverlast komen niet constant binnen, maar meestal bij vlagen. Dit was voorgaande jaren het geval en dat is ook dit jaar zo. Dit heeft de gemeente Peel en Maas doen besluiten om, aanvullend op de eerder gemaakte afspraken, de provincie te vragen om gezamenlijk een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de uitstoot van het bedrijf op de volksgezondheid en de omgeving. Na bestuurlijke afstemming tussen burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en gedeputeerde Madeleine van Toorenburg is besloten om deze stap te zetten.

Overlast melden

Als inwoners momenteel overlast ervaren van het bedrijf, kunnen zij dit in eerste instantie melden bij de provincie of anders bij de gemeente, die de melding daarop door zet naar de provincie.