Raadsvoorstel: ingangsdatum dorpsvoorziening met maximaal 1 jaar verplaatsen

Geplaatst op zaterdag 20 november 2021

Voor de dorpen en de gemeente is er meer tijd nodig om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel van 20 april 2021 om per 1 januari 2022 over te gaan naar een dorpsvoorziening hulp bij het huishouden. Daarom legt het college in samenwerking met de dorpen nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor om de ingangsdatum van de dorpsvoorziening met maximaal 1 jaar ter verplaatsen naar 1 januari 2023. De gemeenteraad besluit hierover in haar vergadering van 21 december 2021.

Samen verder op de ingeslagen weg

Voor en na het raadsbesluit van 20 april 2021 zijn een werkgroep vanuit de dorpen flink aan de slag gegaan om de dorpsvoorziening vorm te geven. Ook de gemeente werkt aan de uitvoering van het raadsbesluit. Voor de zorgvuldigheid waren op uitvoeringsgebied een aantal externe adviezen nodig.

Op 19 november 2021 was er een goed constructief gesprek tussen de dorpen, zorgaanbieders en gemeente over de weg om te komen tot deze dorpsvoorziening. Dorpen, (ruime meerderheid) zorgaanbieders en gemeente staan nadrukkelijk achter de beweging. Door het korte tijdsbestek tot 1 januari 2022 om tot een kwalitatief sterke en stabiele dorpsvoorziening te komen blijkt nu onvoldoende tijd te zijn. Om de kwaliteit te kunnen garanderen is er overeenstemming over de verplaatsing van de ingangsdatum nodig naar uiterlijk 1 januari 2023.

Continuïteit voor hulpvrager en hulpverleners gewaarborgd

Voor de dorpen, de zorgaanbieders en de gemeente heeft het voortzetten van hulp bij het huishouden per 1 januari 2022 voor alle inwoners van Peel en Maas prioriteit. Baanbehoud voor de zorgverleners is hiermee gewaarborgd. Vandaar ook dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad. Samen blijven we hoe dan ook de hulp faciliteren.

Achtergrondgrondinformatie: raadsbesluit 20 april 2021

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 ingestemd met de dorpsvoorziening voor hulp bij het huishouden voor 10 dorpen naast de Wmo maatwerkvoorziening. Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en de uitvoering van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp. Omzien naar elkaar krijgt in de gemeenschap concreet inhoud en wordt verder versterkt. Een dorpsvoorziening wordt volledig buiten de Wmo georganiseerd en is daardoor geen gemeentelijke voorziening. De dorpen worden enkel financieel ondersteund door de gemeente en krijgen verder de ruimte om zelf de hulp laagdrempelig te organiseren. Om dit goed vorm te geven wordt nu enkel extra tijd gevraagd, zodat de dorpsvoorziening ook tot haar volledige recht kan komen zoals oorspronkelijk bedoeld is.