Begroting 2022 unaniem aangenomen

Geplaatst op dinsdag 16 november 2021

In de raadsvergadering van dinsdag 16 november 2021 is de begroting voor het jaar 2022 unaniem aangenomen. Dit betekent dat alle 25 aanwezige raadsleden ingestemd hebben met de begroting. Vanwege de actuele coronasituatie was de raadsvergadering digitaal en werd er ook digitaal gestemd.

In de begroting wordt aangegeven waar het geld van de gemeente vandaan komt, waar het geld aan wordt uitgegeven en wat de plannen zijn voor de komende jaren. In de begroting wordt ook de richting bepaald voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen die inwoners en ondernemers het komende jaar betalen.

Amendementen

Met een amendement kan de gemeenteraad zaken wijzigen in de begroting. Er werden 2 amendementen aangenomen. Met het eerste amendement is bepaald dat er een prijsindexering plaatsvindt op de waarderingssubsidies voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Met het tweede amendement is bepaald dat er meer geld wordt geïnvesteerd in schoolpleinen en speeltuinen. Nadat deze amendementen waren aangenomen, stemde de volledige raad in met de begroting.

Moties

Met een motie kan de gemeenteraad zaken toevoegen aan de begroting of een oproep of verzoek aan het college van burgemeester en wethouders doen. Er zijn 7 moties aangenomen. De moties gaan om wonen (3 moties), een topsportbijdrage, begrijpelijke communicatie door de gemeente, energie- en voedselprijzen en het elektriciteitsnet.

Overzicht en terugkijken

Een overzicht van de moties en amendementen vindt u op de webpagina van de raadsvergadering van 16 november 2021. Daar kunt u ook de raadsvergadering terugkijken.