Rampenfonds keert uit aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Geplaatst op donderdag 5 augustus 2021

De Actie Giro 777 van de Stichting Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft ruim € 10 miljoen opgehaald. De ruim 150.000 donateurs hebben zo blijk gegeven van hun betrokkenheid bij de ramp en hun medeleven met de Limburgers. Het Rampenfonds wil daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal € 1.000 schenken. Een gift om het leed een beetje te verzachten en alle zwaar getroffenen een hart onder de riem te steken.

Om ervoor te zorgen dat het geld ook echt bij de getroffen huishoudens terechtkomt, hebben de Limburgse gemeenten gezamenlijk één aanmeldingsformulier opgesteld. Dit formulier is opgesteld door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). 

Voorwaarden

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Aanmeldformulier

Voldoet u aan de voorwaarden en komt u mogelijk in aanmerking voor een gift, vul dan het aanmeldformulier in. Dit kan van 6 tot en met 16 augustus 2021

Aanmeldformulier gift uit Nationaal Rampenfonds

Aanvragen worden, voor zover mogelijk, vóór 1 september 2021 beoordeeld en afgehandeld.

Overige ondersteuning

Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Getroffen gezinnen en bedrijven kunnen ook terecht bij hun eigen verzekeraar. Daarnaast heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de 'Wet tegemoetkoming schade bij rampen' van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. Naar verwachting wordt de bijbehorende regeling in de tweede helft van augustus vastgesteld.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina Melden schade wateroverlast.