Interessepeiling Warmte Koude-net Panningen

Geplaatst op maandag 3 mei 2021

In mei 2021 wordt een interessepeiling uitgevoerd in een groot gedeelte van Panningen voor het Warmte | Koude-net Panningen. Huurders, woningeigenaren en ondernemers kunnen bij deze interessepeiling aangeven hoe zij denken over duurzaamheid en in het bijzonder over het Warmte | Koude-net Panningen. Zij kunnen de interessepeiling invullen op de website van Warmte | Koude-net.

In het nationale Klimaatakkoord staat 1 doel centraal: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terugdringen. Veel panden zijn matig geïsoleerd en bijna allemaal verwarmd met aardgas. Er zal een duurzaam alternatief gezocht moeten worden. Hiervoor is een warmte | koude-net een interessante optie. Echter is de eerste winst te behalen door de gebouwen te verduurzamen tot een goed geïsoleerde woning of bedrijfspand. Energie die je niet gebruikt hoef je natuurlijk ook niet te betalen. Een duurzaam gebouw heeft als voordelen: een lagere energierekening en meer (woon)comfort. Duidelijk is dat we dit verduurzamen samen moeten gaan doen.

De gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg zijn al bewust bezig met duurzaamheid. Zij kijken actief naar de mogelijkheden om woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Net als Peel Energie, een coöperatie die lokaal gas en stroom levert van en voor Peel en Maas. Daarnaast ondersteunt Peel Energie duurzame energieprojecten, zoals Windpark Egchelse Heide. Peel Energie is tevens de initiatiefnemer voor het Warmte | Koude-net Panningen. Ze hebben in Ecovat een partij gevonden, die kennis en expertise inbrengt voor het ontwerp en de ontwikkeling van het Warmte | Koude-net Panningen.

De verwachting is dat het Warmte | Koude-net voor Panningen een haalbare en duurzame oplossing is, maar dat gaan we samen – gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg, Peel Energie, Ecovat en de inwoners van Panningen – verkennen.

Hoe werkt het Warmte | Koude-net Panningen?

In plaats van een gasleiding komen er leidingen in de grond waar warm en koud water door stroomt. Het warme water wordt gebruikt om woningen te verwarmen of om te douchen. Met het koude water worden woningen gekoeld, net als bij een airco. Lokale duurzame warmtebronnen o.a. restwarmte, zonnecollectoren en warmtepompen produceren de warmte en koude. Deze warmtebronnen produceren veel warmte in de zomer wanneer er weinig warmtevraag is. Om deze energie te kunnen gebruiken in de winter, wanneer de vraag het grootst is, is er opslag nodig. Dit is het Ecovat, een groot vat onder de grond, dat buiten de wijk ligt. Vanuit dit Ecovat wordt het warme en koude water naar huizen en bedrijven getransporteerd. Gebouwen die zijn aangesloten op het Warmte | Koude-net Panningen hebben daardoor geen gasketel en gasaansluiting meer nodig en zijn daarmee voorbereid op de toekomst.

Interessepeiling

In de eerste week van mei 2021 wordt er een brochure over Warmte |Koude-net verspreid op 5.000 adressen in Panningen. Deze worden, om in de sfeer van het WK te blijven, bezorgd door SV Panningen. De voetbalvereniging ontvangt voor het bezorgen een bijdrage voor het herstel van de kantine, die onlangs door een brand werd getroffen. In de gehele maand mei is het mogelijk de interessepeiling in te vullen op de website van het WK. Op dit moment is het alleen maar een interessepeiling. Dat wil zeggen dat de bewoners of ondernemers nergens aan vast zitten. Het doel is om te bepalen hoe zij tegenover dit duurzame initiatief staan. Als blijkt dat er positieve interesse is kan de gemeente een PAW-aanvraag doen. Dit staat voor Programma Aardgasvrije Wijken. Het is een financiële ondersteuning voor de woning-gebouweigenaren van de Rijksoverheid voor aardgasvrije wijken.