Getuigen gezocht

Geplaatst op woensdag 16 september 2020

Lekkende vaten met gevaarlijke stoffen gedumpt in buitengebied Maasbree

Meer dan honderd vaten, 5000 liter! Levensgevaarlijk en zeer schadelijk voor de natuur. Veel mensen zoeken het buitengebied op omdat daar volop ruimte is om in alle rust te wandelen, fietsen en hardlopen. Het buitengebied is echter ook een aantrekkelijke plek voor criminelen om drugs te produceren en illegale handelswaar op te slaan.

Een wandelaar heeft zaterdagochtend 12 september 2020 gedumpte vaten met onbekende inhoud gevonden op de Lange Heide in Maasbree en er melding van gemaakt. De lekkende vaten zijn opgeruimd en de bodem gesaneerd. Wanneer de vaten zijn gedumpt, is niet bekend. Het opruimen kost veel geld. Geld dat uiteindelijk door de burgers wordt betaald.

Wij zoeken getuigen!

Wij vragen mogelijke getuigen van de dumping zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord, meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid, telefonisch 077-306 66 66, of per mail:  iserietsnietpluis@peelenmaas.nl 
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

De strijd tegen drugs

In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas. Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties.. Met de provinciale en gemeentelijke campagne Watzetjeophetspel en Watstaaterophetspel willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s voor zichzelf en hun omgeving. We doen er alles aan om drugsproductie, -handel en –dumping tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is. Alleen: uw hulp is daarbij hard nodig.  We willen u, als inwoners en bedrijven, alert maken op signalen van drugsproductie en -handel en u  vragen om verdachte situaties te melden. Als u wilt, kan dat anoniem. Kijk voor meer informatie op onze website

Delen vermoedens

Het buitengebied is om in alle rust te wandelen, fietsen en hardlopen. Ziet u tijdens uw wandeling iets vreemds?  Meld het dan. Wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf er dus niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de gemeente… ook als u twijfelt. Het kan een onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun hoede zijn, kan dat wijzen op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van auto’s en kenmerken van verdachte personen.
Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed. Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende te komen. Wij overleggen graag met u! Alleen samen kunnen we deze criminele activiteiten aanpakken. Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied.