Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Afvalinzameling Peel en Maas

Geplaatst op dinsdag 9 juni 2020

Wij doen er alles aan om uw afval tijdens de coronacrisis te blijven inzamelen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Hieronder leest u een aantal maatregelen die wij nemen om dit te blijven doen.

Inzameling Huis aan Huis

Onze eigen inzameldienst blijft het gft-, pmd- en restafval inzamelen volgens de afvalkalender. We zien een toename van het restafval en daarom vragen wij u om het afval goed te sorteren.

Mondkapjes, wegwerphandschoenen en wegwerpjassen

Deze moeten bij het restafval in de grijze restafvalzak. Afval zoals papieren zakdoekjes en wegwerpbekers van een ziek persoon moeten ook bij het restafval.