Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Nieuw insectenhotel in Panningen geopend

Geplaatst op dinsdag 28 april 2020

Wethouder Paul Sanders legde vrijdagmorgen 24 april 2020 de laatste hand en opende daarmee officieel het nieuwste insectenhotel in gemeente Peel en Maas. Het insectenhotel is geplaatst in het park bij het Huis van de Gemeente in Panningen. 

Bijdrage Ecosysteem

Met het plaatsen van dit “hotel” draagt de gemeente Peel en Maas bij aan het ecosysteem. Insecten zorgen voor een belangrijk biologisch evenwicht in de natuur.

De insecten zijn van groot belang voor de natuur en helpen een handje mee in het milieu. Vaak hebben de dieren in de tuin minder overwinterplekken waar ze zich kunnen nestelen. Een insectenhotel is een prachtige schuilplaats voor verschillende insecten.

Insectenhotel

Een insectenhotel of insectenmuur is een bouwwerk dat onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats en overwinterplaats.

Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig, ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. Daarnaast maken deze nuttige insecten een belangrijk deel uit van de ecologische kringloop, ook in onze eigen tuin.

Door het verstoren van het natuurlijke leefgebied van bijvoorbeeld wilde bijensoorten en gaasvliegen, is het aantal natuurlijke nest- en overwinterplekken aanzienlijk teruggelopen.

Het Insectenhotel bestaat uit verschillende materialen met verschillende openingen van verschillende grootte de zogenaamde “kamers”. Het biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats, in de winter dient het als een geschikt winterkwartier. De nuttige insecten nestelen zich naar hun eigen behoeften in een van de verschillende "kamers".

Wilde bij

Het gaat slecht met de wilde bij. De helft van de 358 wilde bijen die in Nederland voorkomen zijn met uitsterven bedreigd. De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te maken hebben is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Wilde bijen houden niet van netjes, strak en kaal. Er zijn te weinig plekken waar de bij zich echt thuis voelt om een nest te bouwen. Dat nest is nodig om zich voort te planten.

De bedreiging van de wilde bijen heeft ook grote gevolgen voor ons als mens. Zo’n 80% van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen zijn namelijk afhankelijk van bijen. Ze zijn daarom onmisbaar. Stichting IKL zet zich met hart en ziel in om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Samen met het IKL plaatst de gemeente dit insectenhotel. Een kleine actie voor de wilde bijen en andere insecten.

Overige insecten

Naast de wilde bij, gebruiken ook Lieveheersbeestjes, Metselbijen, Graafwespen, Vlinders en Gaasvliegen het insectenhotel als schuilplaats.