Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen

Geplaatst op woensdag 12 juni 2019

Vanaf 1 juli 2019 hebben bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas verbruiken, de informatieplicht over energiebesparende maatregelen. Deze informatieplicht is aanvullend op de al geldende energiebesparingsplicht. In Limburg Noord gaat het om zo’n 5100 bedrijven. 

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas? 

Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Informatieplicht: melden vóór 1 juli 2019

Voldoet uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht? Dan moet u vóór 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Toezicht en handhaving

Op grond van uw melding kan de gemeente controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Kijk voor meer informatie over de informatieplicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).