Landelijke aanpak adreskwaliteit: de gemeente controleert adressen

Geplaatst op woensdag 1 mei 2019

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Wijziging in uw adresgegevens, geef het zelf door

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op de website van Overheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via het formulier terugmelden BRP.
 

Samenwerking

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Peel en Maas mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente.

Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, omdat met een verkeerd woonadres in de BRP adresfraude misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes mogelijk is. Tegen dit misbruik willen wij u beschermen. Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Adresonderzoek

Zo’n adresonderzoek kan soms ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt alleen bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt.

Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Als uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente verplicht en bevoegd die registratie te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.
 

Vragen over het adresonderzoek

Voor meer vragen over het adresonderzoek, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, telefoon 077 306 6666.