Nieuws inwoners en ondernemers

Glas in de glascontainer voor een schone en veilige buurt

19 april 2018 - Bij de centrale inzamelcontainers voor luiers, textiel en glas worden regelmatig spullen naast de containers geplaatst die er niet in passen en niet in mogen.

Ouderavond leerlingenvervoer

19 april 2018 - Elk jaar houdt de gemeente Peel en Maas een ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) van een kind/kinderen reizend met het leerlingenvervoer of die daar het komend schooljaar gebruik van gaan maken.

Koningsdag vrijdag 27 april 2018 Huis van de Gemeente gesloten

18 april 2018 - Koningsdag vrijdag 27 april 2018 is het Huis van de Gemeente gesloten.

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)

18 april 2018 - Van woensdag 18 april 2018 tot en met woensdag 2 mei 2018 staat de chemokar tussen 17.00-19.00 uur weer op verschillende dagen in de kernen.

Cliëntenervaringsonderzoeken

17 april 2018 - Dit voorjaar worden weer cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Wandelen met het Waterschap in de Week van Ons Water

17 april 2018 - Het klimaat verandert sneller dan we dachten. Om onze mooie Limburgse omgeving klaar te stomen voor het veranderende klimaat, heeft Waterschap Limburg het actieprogramma Water in Balans in het leven geroepen.

Symposium Ondermijnende criminaliteit voor veel aanwezigen een eyeopener

13 april 2018 - Het symposium Ondermijnende criminaliteit op donderdag 12 april 2018, in het Huis van de Gemeente zette aan tot nadenken en gaf een positieve bijdrage aan de bewustwording.

Textielinzameling zaterdag 21 april 2018

13 april 2018 - Zaterdag 21 april 2018 wordt in Meijel textiel huis-aan-huis ingezameld door Schutterij Sint Nicolaas.

Voorjaar, maak uw tuin waterklaar

12 april 2018 - Het Waterschap Limburg stelt samen met gemeente Peel en Maas subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, binnen de bebouwde kom.

Vacature Cultuurprijscommissie Peel en Maas

11 april 2018 - Binnen de cultuurprijscommissie Peel en Maas is er een vacature ontstaan. De commissie zoekt een onafhankelijk lid met algemene of specifieke deskundigheid en interesse voor cultuur.