Gedoogbeschikking voor motorcrosswedstrijd Meijel

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017

Voor het tweejaarlijkse motorcrossevenement van MC Meijel in het bosgebied Simonshoek, is besloten dat de reeds verleende evenementenvergunning tot 2019 in stand wordt gehouden door een gedoogschikking te verlenen.

In 2016 hebben wij een handhavingsverzoek over de verleende vergunning ontvangen. Dit handhavingsverzoek bleek na onderzoek gegrond. Omdat het bosgebied Simonshoek al jarenlang voor deze tweejaarlijkse crosswedstrijd gebruikt wordt, is besloten de verleende vergunning tot 2019 in stand te houden.

Toekomst

De wedstrijden hebben al jaren een vaste plek in de Meijelse gemeenschap. Daarom kijken wij naar de mogelijkheden die er zijn, om dit evenement voor Meijel te behouden, aldus Wilma Delissen.

Er is contact geweest met de Provincie Limburg om de mogelijkheden van een bestemmingsplanwijziging te onderzoeken. Een bestemmingsplanwijziging valt of staat met een goede onderbouwing.

Waarom zijn de wedstrijden op die plek aanvaardbaar? Dit wordt momenteel onderzocht. Daarnaast moet het crossen beperkt blijven tot de huidige omvang. Mocht een bestemmingsplan-wijziging aan de orde zijn, dan wordt hiervoor de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure gevolgd.