Koninklijke Onderscheiding Mevrouw Janssen - Smulders uit Panningen

Geplaatst op woensdag 26 april 2017

Woensdag 26 april 2017 heeft burgemeester Wilma Delissen - van Tongerlo een Koninklijke Onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan:

Mevrouw M.H.P. Janssen - Smulders (69) uit Panningen

voor haar bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

  • 1981 – 1991 vrijwilliger bij en lid en voorzitter van de ouderraad en bestuurslid van Basisschool de Wissel in Panningen. Betrokkene was actief bij het voorlezen, het knutselen en het handwerken met de leerlingen en fungeerde als contactpersoon tussen de kerk en de school voor de organisatie van de communie en het vormsel. Als bestuurslid zette zij zich in voor alle drie de basisscholen in Panningen.
  • 1982 – heden vrijwilliger bij en lid van het kerkbestuur van de parochie O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Panningen. Betrokkene was actief als lid van de werkgroep Voorbereiding Eerste communie, lid van de werkgroep Vormselvoorbereidingen, bezorger van het parochieblad en medeorganisator van de nieuwjaarsreceptie. Zij is initiator en lid van de Avondwakegroep, coördinator van de werkgroep Bloemen, lector, beheerder van de voorraad verbruiksartikelen voor de oefenruimte en assistent bij de communie.
  • 1984 – 1994 lid van het voormalige Oranjecomité in Panningen. Betrokkene was medeorganisator van de jaarlijkse spellen voor Koningsdag en beheerde de opslagplaats van materialen.
  • 1985 – 2013 collecte-organisator bij de Nederlandse Brandwonden Stichting, afdeling Panningen.
  • 1986 – 2003 vrijwilliger bij carnavalsvereniging “De Kuus oeht Kepél’ in Panningen. Zij was actief als beheerder van de kleding voor de Boerenbruiloft, bedacht mede de aankleding van de zaal voor de carnavalsdagen en voerde deze uit. Zij draaide bardiensten tijdens de carnavalsdagen en ruimde de zaal nadien op. Zij was lid van de jeugdcommissie, ondersteunde de pr met o.a. het schrijven van artikelen en beheerde het fotoarchief.
  • 1986 – heden jurylid van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie in Venray. Betrokkene is actief bij de Schuttersbond Juliana, bij het Dekenaat- Schuttersfeest en bij het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Tevens begeleidt zij nieuwe juryleden.
  • 1991 – heden vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen. Betrokkene is lid van de muziekcommissie, samensteller van het verenigingsblad ’t Bukske, medeorganisator van de jaarlijkse barbecue en verzorgt de aankleding van de zaal bij concerten. Tevens organiseert zij de jaarlijkse Speculaasactie, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de vereniging.
  • 2004 – heden vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Panningen. Betrokkene is actief als bezoekvrijwilliger en onderneemt ook uitstapjes met haar gasten. Daarnaast ondersteunt zij de organisatie van activiteiten als de kerstviering en de zomerpicknick. Verder ondersteunt ze de organisatie van de jaarlijkse verkoop van loten en verkoopt zij deze ook zelf.
  • 2010 – heden actief lid van Limburgs Vrouwennetwerk ZijActief, afdeling Panningen. Het netwerk stelt samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het delen van ervaringen voor en door vrouwen centraal. Betrokkene was medeorganisator van thema-avonden.
  • 2013 – heden initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Goede Doelen Panningen. Betrokkene nam het initiatief om te komen tot een gezamenlijke collecte in Panningen en heeft hiertoe de samenwerking gezocht met alle 13 coördinatoren van de verschillende collectes. Zij is het aanspreekpunt voor de stichting en geeft leiding aan alle werkgroepen. Daarnaast nam zij in 2015 het initiatief om tot een gezamenlijke collecte te komen voor de hele gemeente Peel en Maas en deze heeft in 2016 voor het eerst plaatsgevonden.