Belastingen

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) stuurt u elk jaar een aanslag.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond en wordt elk jaar vastgesteld.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Wat is onroerendezaakbelasting (OZB) en hoe wordt dit berekend?

 • Rioolheffing

  Eigenaren, huurders van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Hondenbelasting

  Er is geen hondenbelasting in gemeente Peel en Maas

 • Kwijtschelding

  Laag inkomen? Geen eigen geld? Misschien hoeft u minder of geen belasting aan de gemeente te betalen

 • Verblijfsbelasting

  Als u nachtverblijf tegen betaling biedt, dan betaalt u verblijfsbelasting.

 • Reclamebelasting

  Reclamebelasting is een belasting die de gemeente heft op openbare aankondigingen (reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.