Verblijfsbelasting 

Als u nachtverblijf tegen betaling biedt, dan betaalt u verblijfsbelasting. Hiervoor meldt u zich aan bij de gemeente met het formulier aanmelden verblijfsbelasting. Als u al bent aangemeld, ontvangt u ieder jaar een aangifte van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Aanmelden verblijfsbelasting

Bent u toerist of arbeidsmigrant, dan betaalt u de verblijfsbelasting aan de ondernemer. De ondernemer draagt deze belasting af aan de gemeente.

Nachtregister bijhouden

Iedereen die tegen betaling nachtverblijf aanbiedt aan personen die niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), moet een nachtregister bijhouden. Bijvoorbeeld een hotel, bed & breakfast, recreatiepark maar ook een ondernemer die seizoenarbeiders in dienst heeft en nachtverblijf aanbiedt.

Het doel van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een calamiteit. Ook wordt het register gebruikt voor de berekening van de verblijfsbelasting.

U kunt hiervoor gebruik maken van het Digitaal Nachtregister Peel en Maas. U mag ook een eigen digitaal systeem hanteren.

Wat moet in het register staan?

  • Naam en woonplaats van de gast
  • Dag van aankomst
  • Dag van vertrek
  • Aantal overnachtingen
  • Welk identiteitsbewijs de gast heeft laten zien.

Arbeidsmigranten

Biedt u nachtverblijf aan arbeidsmigranten, dan bent u verplicht om dit vanaf 5 personen digitaal aan te leveren.

Kosten

  • Per overnachting 1,30 euro per persoon.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de verblijfsbelasting? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag, bezwaar maken bij de BsGW.

Zie ook: