Kwijtschelding

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) dan vragen om kwijtschelding.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Aanvragen

  • Kijk op de website van BsGW hoe u kwijtschelding aanvraagt. U leest op deze website ook wat u hiervoor nodig hebt en wat de voorwaarden zijn. 
  • Telefonisch aanvragen via telefoonnummer 088 842 0420.

Bekijk ook: