Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) stuurt u elk jaar een aanslag.

Kosten

Afvalstoffenheffing
Algemeen Tarief 2022 Opmerkingen/bijzonderheden
Basistarief € 181,00 € 50,00 extra voor meerpersoonshuishouden
Toeslag extra gft-container € 95,00  
Medische container  gratis Gratis onder bepaalde voorwaarden en als u een verklaring heeft van de huisarts of ziekenhuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Alle tarieven afvalstoffenheffing 2023.

Bezwaar 

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing, kijk dan op de website van BsGW hoe u dit kunt doen. 

Bekijk ook: