Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst.

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsgW) stuurt u elk jaar een aanslag.

Kosten

Afvalstoffenheffing
Kern Tarief 2017 Opmerkingen/bijzonderheden
Alle kernen € 140,00 € 50,00 extra voor meerpersoonshuishouden
Toeslag grotere of extra rest of gft-container Kessel, Kessel-Eik, Meijel € 95,00  
Container 140 liter voor incontinentiemateriaal Kessel, Kessel-Eik, Meijel gratis Alleen gratis als u een verklaring van de huisarts of het ziekenhuis inlevert bij de gemeente

Alle tarieven afvalstoffenheffing 2017 (PDF, 136.2 kB)

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Ga hiervoor naar de website Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).