Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) stuurt u elk jaar een aanslag.

Kosten

Afvalstoffenheffing
Algemeen Tarief 2020 Opmerkingen/bijzonderheden
Basistarief € 147,00 € 50,00 extra voor meerpersoonshuishouden
Toeslag extra gft-container € 95,00  
Medische container  gratis Gratis onder bepaalde voorwaarden en als u een verklaring heeft van de huisarts of ziekenhuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Alle tarieven afvalstoffenheffing 2020 (PDF, 188.5 kB).

Bezwaar 

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Bekijk ook: