Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven van gebruikers van panden die een uiting (openbare aankondiging) hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg en die liggen in het gebied zoals genoemd in de Structuurvisie Centrum Panningen 2020.

Voorbeelden van openbare aankondigingen zijn reclameborden, stickers, logo’s, merken, reclamebakken, sandwichborden, vlaggen, naamborden. Het maakt daarbij niet uit of het reclameobject op, aan of in het pand is geplaatst.

Kosten

  • Het belastingbedrag bestaat uit een vast bedrag van 343 euro.
  • Bij panden met een WOZ-waarde meer dan 130.000 euro wordt dit bedrag verhoogd met 3,40 euro voor elke 1.000 euro WOZ-waarde.
  • Het maximumbedrag van de reclamebelasting bedraagt 1.228 euro.


Deze aanslag wordt niet door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond ) ingevorderd maar door gemeente Peel en Maas. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de reclamebelasting.

Tarief

De reclamebelasting is gebaseerd op de verordening reclamebelasting Peel en Maas.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen. Het is niet mogelijk om via e-mail bezwaar te maken.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, neem contact op met team belastingen van de gemeente Peel en Maas, telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar belastingen@peelenmaas.nl.