Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen
  • gebruikersbelasting voor niet-woningen

Kosten

  • Woningen: 0,0800% van de WOZ waarde
  • Niet-woningen: eigenarenbelasting: 0,2248% van de WOZ waarde
  • Niet-woningen: gebruikersbelasting: 0,1802% van de WOZ waarde

U betaalt de onroerendezaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Digitaal aanslagbiljet

Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen, meld u dan aan bij MijnOverheid.nl. U ontvangt het aanslagbiljet dan niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Aanmelden is snel en eenvoudig. Om te registreren of in te loggen heeft u alleen uw DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld. Hiervoor moet u dan wel uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.

Bent u al geregistreerd voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het aanslagbiljet digitaal.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing, kijk dan op de website van BsGW hoe u dit kunt doen. 

Bekijk ook: