Ontwerpbestemmingsplan in procedure

Een bestemmingsplan regelt wat er gebouwd en aangelegd mag worden op een plek en is een belangrijke stap richting realisatie van een plan. De procedure om te komen tot een bestemmingsplan is in de wet vastgelegd.

Inzage

Vanaf 2 oktober tot 12 november 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan Kuukven Fase 3-4-5 ter inzage. De gemeente publiceert het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op nummer NL.IMRO.1894.BPL0311-ON01.

Zienswijze

Het staat iedereen vrij om iets van een nieuw bestemmingsplan te vinden. We hebben ons best gedaan om vooraf al zoveel mogelijk in gesprek te gaan met de omgeving, belanghebbenden en mensen die graag in het plan willen wonen. Bent u het echter niet eens met bepaalde onderdelen van het bestemmingsplan? Dan kunt u een brief met uw reactie sturen. Dit noemen we een zienswijze. Dit kan schriftelijk, voorkeur, of mondeling. Kijk op de pagina Procedure omgevingsplan voor meer informatie hierover.

Vaststellen gemeenteraad

Als de inzagetermijn is afgelopen verzamelen en beoordelen wij alle zienswijzen. Als we van mening zijn dat het plan nog moet worden aangepast, dan doen we dit. Deze versie wordt dan aangeboden aan de gemeenteraad om vast te stellen. We verwachten het bestemmingsplan Kuukven Fase 3-4-5 voor behandeling in de gemeenteraadsvergadering van februari 2024 te kunnen aanbieden. Nadat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld ligt het plan nog eens een periode ter inzage en kan er nog beroep ingesteld worden.

De planning die in we in juni 2023 communiceerden is nog steeds haalbaar.