Resultaten onderzoek Kragten Verkeerscirculatieplan en parkeren Kessel

Geplaatst op vrijdag 16 september 2022

Tijdens de dorpsbijeenkomst op donderdagavond 15 september 2022 heeft bureau Kragten de resultaten van het onderzoek Verkeerscirculatieplan en parkeren in Kessel gepresenteerd. Dit onafhankelijke onderzoek is door bureau Kragten uitgevoerd op verzoek van het college van burgemeester en wethouders om inzicht te krijgen in de verkeer- en parkeerproblematiek in Kessel.

Belangrijkste conclusies onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersstructuur, inrichting van de wegen en het aantal parkeerplaatsen in Kessel op orde is. De hoeveelheid verkeer past bij de belangrijkste verbindingswegen en bij de functie en inrichting van de meeste wegen. Ook de verkeersdrukte op de Markt past bij de vormgeving van de Markt.

De parkeerdruk rond de Markt, Dorpsstraat en de sporthal is hoog. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Het onderzoek geeft aan dat er rondom de kern van Kessel voldoende parkeerruimte beschikbaar is om de parkeerdruk op te vangen. Ook in piekmomenten. Wel is er ruimte voor verbetering om het gemotoriseerde verkeer naar deze parkeerruimte te leiden.

Maatregelen

In het onderzoek geeft bureau Kragten advies in de vorm van een stappenplan voor mogelijke maatregelen. “Binnen de eerste stap gaat de gemeente aan de slag met de voorbereiding en realisatie van een aantal maatregelen. Hiervoor is budget beschikbaar, waardoor we direct kunnen starten met de voorbereidingen”, aldus wethouder Nijssen. Doelstelling is deze maatregelen voor het toeristenseizoen 2023 uit te voeren. 

Tijdens het toeristenseizoen 2023 wordt opnieuw bekeken of en welke andere maatregelen verder genomen kunnen worden. Uiteraard blijft de gemeente daarover in afstemming met in eerste instantie de werkgroep Verkeercirculatie en parkeren Kessel.

De maatregelen die nu opgepakt worden, richten zich op het leiden van het (gemotoriseerde) verkeer volgens eenduidige routes vanaf de entree van Kessel door Kessel naar de juiste parkeergelegenheden en toeristische attracties. Dit beperkt extra verkeersbewegingen door ‘zoekverkeer’. En de parkeervoorzieningen aan de rand van Kessel worden beter benut. Daarnaast worden aantrekkelijke looproutes aangebracht die bezoekers stimuleren ook aan de rand van de kern te parkeren en naar het centrum te lopen.