Werkbezoek raad aan De School in Maasbree

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

De School in Maasbree is tijdelijk gehuisvest in een noodgebouw aan Op de Kemp 34. Zowel het gebouw als de locatie voldoen niet aan de eisen die redelijkerwijs aan een onderwijslocatie gesteld mogen worden. De school gaat daarom samen met Hoera een nieuw kindcentrum realiseren.

In de commissievergadering van 17 mei 2022 en de daaropvolgende raadsvergadering, buigt de raad zich over de uitgangspunten voor dit nieuwe kindcentrum. In de voorbereiding bezocht de raad de locatie en werd er uitleg gegeven. Voor de raadsleden en commissieleden een waardevolle aanvulling in het besluitvormingsproces.

Agenda commissievergadering 17 mei 2022

Bekijk de website Bestuurlijke Informatie Peel en Maas voor de agenda van de commissievergadering en voorstellen.