Indienen schade of kosten door hoogwater tot 15 december 2021

Geplaatst op dinsdag 23 november 2021

Het hoogwater van afgelopen zomer 2021 heeft gezorgd voor veel schade aan woningen en bedrijven in het buitendijks gebied bij de Maas. In het binnendijks gebied moesten ook een flink aantal bewoners evacueren. Zij hebben mogelijk kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor vervoer en opslag van spullen of huisvesting.

Melden bij de RVO

Heeft u schade opgelopen aan uw woning of bedrijf? Of heeft u kosten gemaakt door het hoogwater? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Rijksoverheid. Het kabinet heeft hiervoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) vastgesteld. U kunt uw schade en kosten voor deze regeling melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook als u geen ondernemer bent, kunt u hier uw schade melden. Dit kan tot en met 15 december 2021.

Online melden of bellen

Ook als u nog contact hebt met uw verzekeraar over de schade, is het van belang dat u zich uiterlijk 15 december 2021 bij de RVO meldt. Dit kan online op website van RVO. Na 15 december is dit niet meer mogelijk. Lukt het niet om online een melding te maken? Neem dan contact op met de RVO via telefoonnummer 088 042 4070.