Ontwerp dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick ter inzage

Geplaatst op donderdag 19 augustus 2021

Waterschap Limburg, de gemeenten Peel en Maas en Venlo, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Limburg werken samen aan het verbeteren van de waterveiligheid in het gebied Baarlo – Hout-Blerick. En ook aan beekverbetering en natuurherstel. Het gaat onder andere om dijkversterking, dijkverlegging en beekherstel. Daarnaast zijn er tal van initiatieven van bewoners en bedrijven in dit gebied. Al deze plannen en initiatieven komen samen in het ontwerp programma Baarlo – Hout-Blerick.

Ter inzage

Het Ontwerp Programma en de milieueffectrapportage (planMER) liggen van donderdag 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen hierover schriftelijk, online of mondeling een zienswijze naar voren brengen. In de officiële bekendmaking leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Presentatievideo Ontwerp Programma en planMER

Omgevingsmanager Jaap Spaans geeft in een video op YouTube een presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER.

Inloopbijeenkomsten in september 2021

Tijdens de ter inzage periode worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers van het waterschap, gemeenten Peel en Maas en Venlo, provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom om tussen 16.00 uur en 20.00 uur binnen te lopen en uw vraag stellen. De bijeenkomsten worden per deelgebied georganiseerd op de volgende data en locaties.

  • Dinsdag 7 september 2021 voor Noord (Baarlo Noord, Voortweg en Molenkampweg), locatie ’t Raodhoes aan Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick.
  • Donderdag 9 september 2021 voor Midden (Kwistbeek, buitengebied, coupure), locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.
  •  Dinsdag 14 september 2021 voor Zuid (Hummerenweg en omgeving), locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

In verband met de coronamaatregelen moet u zich hiervoor aanmelden via het online formulier van Waterschap Limburg. 

Mocht de datum voor uw deelgebied niet uitkomen, dan kunt u gerust bij één van de andere inloopbijeenkomsten aansluiten.

Kunt u niet naar één van de inloopbijeenkomsten komen, dan kunt u uw vragen met uw naam, adres en telefoonnummer per e-mail stellen op het onderstaande e-mailadres.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Waterschap Limburg. Met vragen over het project of de procedure kunt u via e-mail contact opnemen met omgevingsmanager Jaap Spaans.