Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Vanaf 1 juli 2021 nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Geplaatst op vrijdag 4 juni 2021

De verenigingen, stichtingen en coöperaties zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in onze dorpen. Daarom informeren wij u graag over de nieuwe WBTR. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Het is belangrijk dat u een aantal zaken goed regelt. Een van die zaken is de besluitvorming binnen de vereniging of stichting. Want gaat er iets mis, dan kunt u als bestuurslid of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Regels voor bestuurders en toezichthouders veranderen

Met de WBTR verandert een aantal regels voor bestuurders en toezichthouders zoals taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het doel is om de kwaliteit van het besturen te verbeteren.

Een aantal veranderingen heeft gevolgen voor de statuten. De regels moeten opgenomen worden in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging. Er is geen verplichting om de statuten vóór 1 juli 2021 of binnen 5 jaar daarna te wijzigen, maar de inwerkingtreding van de wet heeft wel direct gevolgen voor de geldigheid van sommige bepalingen en voor de bepaling over méér stemmen voor één bestuurder over 5 jaar.

De verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten voor hun eigen statuten beoordelen welke impact de WBTR daarop heeft en hoe nodig het is om de statuten te wijzigen of tussentijds dingen te regelen in een huishoudelijk regelement. Totdat de statuten zijn gewijzigd kunnen de onderwerpen die door de inwerkingtreding van de wet vervallen door strijdigheid met de wet. U kunt deze in een huishoudelijk reglement opnemen om duidelijkheid te creëren. De wet gaat boven de eigen statuten.

De WBTR geldt voor de volgende organisatievormen:

  • verenigingen
  • stichtingen
  • besloten vennootschappen (BV)
  • naamloze vennootschappen (NV)
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

Ondersteuningsmogelijkheden bij de uitvoering van WBTR

Een aantal overkoepelende organisaties bieden verenigingen en stichtingen ondersteuning (meestal tegen betaling) bij de uitvoering van de WBTR. We vragen u te onderzoeken of uw koepelorganisatie deze ondersteuningsmogelijkheid biedt.

Daarnaast bieden de Vereniging Kleine Kernen Limburg en het Huis voor de Sport Limburg kosteloos webinars en een stappenplan aan. Via de website van de Vereniging Kleine Kernen Limburg worden bestuursleden van organisaties aan de hand van een checklist en een stappenplan door het proces geleid.

Meer informatie

Op de website WBTR vindt u alle informatie over de WBTR en het WBTR-programma. U kunt ook de webinar ‘De WBTR en de gevolgen voor mijn vereniging’ terugkijken.