Ben alert bij afvaldumping

Geplaatst op dinsdag 4 mei 2021

De gemeente Peel en Maas ziet een toename van afvaldumpingen. Het gaat om dumpingen van ‘gewoon’ afval, materiaal dat (vermoedelijk) asbest bevat en drugsafval. Bij de ‘gewone’ afvaldumpingen was in 2019 en 2020 sprake van respectievelijk 68 en 69 dumpingen over het hele jaar. Dit jaar stond de teller na het eerste kwartaal al op 30. Bij materiaal dat (vermoedelijk) asbest bevat gaat het om een stijging van 6 in 2019 naar 21 in 2020. Dit jaar ging het om 6 dumpingen in het eerste kwartaal. Ook het aantal dumpingen van drugsafval stijgt, van 6 in 2019 en in 2020 naar 5 in de eerste periode van dit jaar. Onlangs deed het zich voor in het bosgebied tussen Helden en Kessel-Eik.

Het opruimen van het afval kost de samenleving veel geld. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners alert te zijn en het te melden als ze zien dat er afval wordt of is gedumpt.

Kosten van het opruimen

De kosten voor het opruimen van een afvaldumping variëren enorm. Als het gaat om dumping van huishoudelijk- of hennepafval, dan ruimen de medewerkers van de buitendienst van de gemeente het op. Asbestverdachte materialen moeten door een gecertificeerd bedrijf worden opgeruimd. De gemiddelde kosten bedragen dan ongeveer € 1.200,- per dumping. Bij een dumping van afval van een drugslab ruimt een gespecialiseerd bedrijf het afval op. Afhankelijk van de omvang van het afval zijn de kosten tussen de € 10.000,- en € 30.000,- per dumping en soms nog meer als de bodem verontreinigd is door lekkende vaten.

Melding maken

Voor de gemeente en politie is het onmogelijk om 24 uur per dag alles in de gaten te houden. Daarom vraagt de gemeente Peel en Maas hulp van haar inwoners. “Met ruim 43.000 inwoners samen horen en zien we veel”, aldus burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo. “Onze inwoners kennen het gebied vaak goed en merken veranderingen snel op. Ik roep hen dan ook op: ziet of hoort u iets verdachts, noteer dan het kenteken van de auto en neem contact op met de politie op 0900 8844 of 112 bij een dreigende situatie. Komt u gedumpt afval tegen? Meld dit dan bij de gemeente via onze website. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.”