Agenda Raadsvergadering 15 december 2020

Geplaatst op vrijdag 11 december 2020

De raad vergadert 15 december 2020 in het Huis van de Gemeente. Als alle raadsleden aanwezig zijn is het een ‘normale’ vergadering. Na de vaste onderdelen op de agenda zijn de hamerstukken aan de beurt, waarbij direct een besluit wordt genomen. Daarna volgt een discussie over de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Na elk bespreekstuk wordt een besluit genomen. 

Zijn er door corona raadsleden afwezig (bijvoorbeeld omdat ze corona hebben, in quarantaine zitten of wachten op testresultaten), dan is in het Huis van de Gemeente alleen discussie over de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Alle besluiten worden genomen in een 2e digitale raadsvergadering die waarschijnlijk rond 22.00 uur begint.

Op dinsdag 15 december houden wij iedereen via de website Peel en Maas bestuurlijke informatie op de hoogte van de manier waarop de vergadering plaatsvindt. Mocht een tweede digitale vergadering noodzakelijk zijn, dan geven we ook een update over het tijdstip waarop we verwachten dat die gaat starten.

Bekijk de agenda van de Raadsvergadering van 15 december 2020.