Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Dijkknoop op de dijk in Baarlo in ere hersteld

Geplaatst op donderdag 4 juni 2020

De Dijkknoop van Tajiri die aan het Vergelt in Baarlo stond, is eind 2017 verloren gegaan door een aanrijding. Na een lang en zorgvuldig proces is er een ‘nieuwe Dijkknoop’ gegoten. Deze postuum gegoten Dijkknoop is donderdag 4 juni 2020 onthult. Helaas door de coronacrisis geen feestelijke bijeenkomst, maar een onthulling in kleine kring.

Postuum gieten

In goed overleg met de familie Tajiri heeft Geraedts IJzergieterij met de originele mal de Dijkknoop postuum gegoten. Postuum gieten betekent na de dood van de kunstenaar een ‘nieuw’ kunstwerk maken. Het opnieuw maken van de Dijkknoop was een zeer unieke samenwerking tussen professionals en ambachtslieden.

Knopendorp Baarlo

De in totaal zeven ‘knopen’ van Tajiri staan voor Baarlo als het knooppunt tussen Noord- en Midden-Limburg. Ook symboliseren zij de band die bestaat tussen Tajiri en Baarlo. De knopen vormen een ‘Knopen-wandelroute’ en Baarlo kreeg de bijnaam ‘Knopendorp’.

De Dijkknoop is de grande finale van de route en straalt verbinding uit. De Dijkknoop van Tajiri werd in Baarlo gemist. Samen met iedereen die daaraan heeft meegewerkt en alle geïnteresseerden zijn we blij dat de Dijkknoop terug is op de dijk in Baarlo.

  
Foto's: Richard Fieten