Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo actief in Europa

Geplaatst op donderdag 30 januari 2020

Voor mijn dagelijks werk als burgemeester ben ik vaak in gesprek met  inwoners, ondernemers, ambtenaren en professionals in Peel en Maas. Daarnaast voer ik ook regelmatig buiten de gemeente overleg, bijvoorbeeld met burgemeesters uit de regio of met bestuurders van gemeenten die zich bezighouden met dezelfde vraagstukken als wij. We delen kennis, werken samen en leren van elkaar.

Raad van Europa in Straatsburg

Sinds juli 2018 zet ik me als Lid van de Raad van Europa ook in voor vraagstukken op het gebied van mensenrechten en democratie. Dat doe ik als afgevaardigde van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (specifiek: als lid van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG). Voor deze functie ga ik twee keer per jaar naar Straatsburg in Frankrijk. De Raad van Europa is het oudste samenwerkingsverband tussen regeringen in Europa. Hier zijn 47 landen bij aangesloten (de Europese Unie heeft 28 leden).

Europese Unie in Brussel

Vanaf 26 januari 2020 ben ik daarnaast namens de VNG actief voor de Europese Unie (EU), als plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s (CvdR). Dit is een Europese instelling van lokale en regionale vertegenwoordigers in Brussel. Vanuit het CvdR zorgen we ervoor dat de belangen van Nederlandse gemeenten en provincies bij de Europese besluitvorming naar voren worden gebracht. De werkzaamheden van het CvdR zijn onderverdeeld in zes vakinhoudelijke commissies. Ik maak deel uit van de commissie CIVEX, die zich bezighoudt met burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden.

Dubbelmandaat

Omdat ik mij vanuit de VNG inzet voor vraagstukken die de Raad van Europa behandelt en voor het beleid dat binnen de EU wordt ontwikkeld, noemt men dit een dubbelmandaat. Door deze twee functies te combineren, kan ik verbindingen leggen en een gelijkluidende boodschap uitdragen richting beide Europese organen.

Verbinding gemeenten en Europa

Omdat Europees beleid ook van invloed is op lokale gemeenten vind ik het belangrijk om actief onze belangen en ideeën onder de aandacht te brengen. Steeds meer gemeentelijke beleidsterreinen krijgen een Europese dimensie. Binnen de EU worden beslissingen genomen die de taken en bevoegdheden van de gemeente direct en indirect raken.

Focus op…

Mijn focus bij de werkzaamheden in Europa ligt op de thema’s goed bestuur en relatie stad-platteland. Ik ben er trots op dat ik Nederland, de provincie én Peel en Maas mag vertegenwoordigen op deze belangrijke vraagstukken.

Goed bestuur

Onze democratie is een groot goed. Hoe geven we als land, provincie en gemeente invulling aan ‘goed bestuur’? Democratie is in ontwikkeling en steeds meer mensen willen betrokken zijn: democratie zijn we samen. Hoe we iedereen kunnen betrekken, is een vraagstuk voor alle overheden waarover we gezamenlijk in gesprek moeten blijven. 

Relatie stad-platteland

Mede namens het P10-netwerk van grote plattelandsgemeenten waar Peel en Maas bij is aangesloten, kan ik de stem van het platteland laten horen in de Europese context. Stad en platteland hebben elkaar nodig en moeten sámen inspelen op veranderingen en uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid, klimaatadaptatie, het opwekken van duurzame energie, de woningbouwopgave en de duurzame voedselvoorziening.

Contacten

Tijdens mijn contacten binnen de VNG, bij de Raad van Europa en bij de EU spreek ik veel mensen. Denk aan andere burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en buitenlandse bestuurders. De ene keer kan ik hen verder helpen door uit te leggen hoe wij in Peel en Maas zaken organiseren. En de andere keer doe ik inzichten op en kan ik contact leggen met mensen die Peel en Maas weer verder kunnen helpen. Dit vind ik een waardevolle meerwaarde van mijn werk voor Europa.

Portretfoto van Burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo