Geld voor gebied Kwistbeek

Geplaatst op donderdag 23 januari 2020

De Raad heeft dinsdag 21 januari 2020 besloten om geld beschikbaar te stellen voor maatregelen in gebied Kwistbeek. In gebied Kwistbeek hebben Waterschap Limburg gemeente samen met inwoners verschillende uitdagingen opgepakt. Deze samenwerking is een pilot in de aanloop naar de Omgevingswet die 1 januari 2021 in werking gaat.

In Soeterbeek ontstond bij zware regenbuien wateroverlast. Om die te beperken worden diverse maatregelen genomen. Omdat we in het gebied aan de slag gaan, hebben we met inwoners en andere betrokkenen ook gekeken naar kansen voor de toekomst. Hoe kunnen we het gebied Kwistbeek nog  mooier maken? Het proces is samen met vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen van Baarlo en Helden uitgezet. Inwoners, ondernemers en organisaties zoals IVN denken in werkgroepen actief mee. 

Maatregelen

Een greep uit de maatregelen die getroffen worden langs de Kwistbeek:

  • Bij buffergebied Stogger onderzoeken of de biodiversiteit verhoogd en het gebied beter beheerd kan worden.
  • Nabij de Schans een overloopgebied maken waar 20.000 m3 water geborgen kan worden in extreme situaties. Met de inrichting en beheer van dat overloopgebied een bijdrage leveren aan biodiversiteit en natuurwaarden.
  • Vanaf de Midden-Peelweg tot aan Soeterbeek het profiel van de Kwistbeek aanpassen en de beek laten meanderen.
  • In Soeterbeek duikers vervangen en onderhouden.
  • In Baarlo aan een kant van de beek een onderhoudspad aanleggen en als het nodig is oevers versterken met stapelstenen.
  • Bomenonderzoek en hydrologisch onderzoek in het Kasteelpark en Kasteelweide. Aan de hand van de uitkomsten vervolgacties bepalen. In ieder geval worden de beschoeiingen aangepakt, een bypass bij de molen gemaakt, de looppaden verbeterd en de zichtlijnen in het park hersteld.