Eigen bijdrage Wmo verandert op 1 januari 2020

Geplaatst op woensdag 8 januari 2020

De Wet Maatschappelijke ondersteuning verandert in 2020. Dit betekent dat er mogelijk iets verandert in de eigen bijdrage die u betaalt. De zorg en ondersteuning blijft zoals u die gewend bent. 

Maatwerkvoorziening Wmo van de gemeente

Heeft u ondersteuning vanuit de Wmo via de gemeente? Dan verandert mogelijk de eigen bijdrage voor u.

Belangrijk  om te weten:

  • De eigen bijdrage voor ondersteuning van de Wmo wordt maximaal euro 19,00 per maand (Was euro 17,50 per 4 weken).
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u, net als nu, geen eigen bijdrage te betalen.
  • Het CAK blijft de eigen bijdrage innen.
  • Het CAK heeft u eind 2019 hierover een brief gestuurd.

Meer weten?

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800 1925.

Hulp bij het huishouden via de pilot

Heeft u hulp bij het huishouden geregeld via het dorp/uw dorpsondersteuner? Dan verandert mogelijk de eigen bijdrage voor u.

Belangrijk om te weten:

  • De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden wordt maximaal euro 19,00 per maand.
  • Net als nu heeft u, afhankelijk van uw inkomen, misschien recht op korting.
  • Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen via de gemeente? Dan betaalt u maar één keer een eigen bijdrage. Het CAK int deze eigen bijdrage voor de Wmo-voorziening vanuit de gemeente. Voor de Hulp bij het huishouden via de pilot wordt uw bijdrage op nul gezet.
  • Stichting KernKracht blijft de eigen bijdrage innen voor de pilot.
  • Stichting KernKracht heeft u een brief gestuurd met alle belangrijke informatie op een rijtje.

Meer weten?

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw dorpsondersteuner.