Samen werken aan het leven met de Maas

Geplaatst op woensdag 13 november 2019

De gemeente Peel en Maas heeft voor het laagterras in Baarlo een Koersdocument opgesteld. Dit document is de eerste stap op weg naar een Structuurvisie voor het laagterras van de Maas. Samen met inwoners willen we deze uitdaging oppakken.

Het laagterras van de Maas is volop in verandering. Het Waterschap Limburg en het Rijk ontwikkelen plannen voor de aanleg en versterking van dijken om het gebied ook voor de lange termijn te beschermen tegen hoog water van de Maas.

Rijkswaterstaat en het Waterschap hebben daarnaast plannen voor de aanleg van natuur en verbetering van de Kwistbeek. Tegelijkertijd staat de landbouw, de belangrijkste economische drager in het gebied, onder druk. Het is nu het moment voor overheden, bewoners en bedrijven om samen te werken. Het is de uitdaging om samen een gebied te maken waar het veilig en goed wonen, werken en recreëren is. Wij noemen dit ‘werken aan een Duurzame Economische Structuur’.

Waar is het koersdocument voor bedoeld

In het koersdocument geven wij aan wat voor ons een duurzame economische structuur is. Het koersdocument (PDF, 652.9 kB) geeft weer welke ambities wij hebben, welke kansen we zien en welke rol we voor onszelf zien weggelegd.

Het document is bedoeld als uitnodiging aan bewoners, bedrijven en gebruikers van het laagterras om mee te denken en ideeën te ontwikkelen. Wij sluiten daarvoor aan bij het gebiedsproces dat nu al loopt rondom de hoogwaterveiligheidsopgave.