Marktonderzoek wonen van start

Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019

Bureau Stedelijke Planning heeft de opdracht gekregen om de woningmarkt in Peel en Maas in beeld te brengen. Met besluitvorming over het thema wonen (Raadsvergadering van 16 april 2019), is de ambitie een toekomstbestendige woningmarkt met ruimte voor groei en het verzilveren van kansen in de kernen, uitgesproken. De nadruk ligt daarbij op huisvesting voor ouderen, instromers en het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.

Opdracht

Maar hoe zorgen we dat straks de juiste woning op de juiste plek met de juiste kwaliteit staat? Het bureau gaat op basis van deze ambitie kijken naar de woningmarkt in Peel en Maas. Ze gaan de feiten op een rij zetten.

Niet alleen over de woningvoorraad, maar ook over de relatie tussen wonen en economie. Daarnaast onderzoekt het bureau welke kansen er voor de toekomst zijn, als ze kijken naar onze ambities. Volgens planning wordt het onderzoek in juli 2019 afgerond.

Werkwijze

Om een goed advies te kunnen geven per kern, gaat het bureau een kijkje nemen in al onze kernen. Daarna brengen ze beschikbare cijfers in beeld. Om meer grip te krijgen op onze specifieke situatie, gaan ze in gesprek met vertegenwoordigers van diverse partijen die in een brede context bij het thema wonen betrokken zijn, zoals corporaties, marktpartijen en werkgevers.

Aan het eind van het onderzoek hebben we een goed beeld van de mogelijkheden om de ambitie te bereiken en te monitoren. De uitkomsten gaan we delen. Dan kunnen we gericht aan de slag met de juiste woningen, plekken en de kwaliteit.