Openbare behandeling begroting Peel en Maas 2019 - 2022

Geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018

Op 13 november 2018 om 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting 2019. In de begroting geven we voor de diverse programma’s aan wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen in 2019.

Lokale lasten en investeringen

De lokale lasten voor de inwoners met een gemiddeld huishouden stijgen in 2019 met 1,95% , dat zelfs nog iets lager is dan de verwachte prijsinflatie volgens het CPB. De tarieven voor het milieupark en het tarief voor verblijfsbelasting blijven in 2019 ongewijzigd.

Er wordt voor ruim € 6 miljoen aan nieuwe investeringen opgevoerd en daarnaast is nog eens ruim € 1 miljoen aan claims voor nieuwe ontwikkelingen en beleid opgenomen in de begroting.

De begroting vertoont over alle jaren van 2019 t/m 2022 begrotingsoverschotten en er is in elk geval voldoende financiële ruimte om in alle jaren te ‘sparen’ in onze algemene reserve zodat de vermogenspositie van Peel en Maas verder versterkt kan worden.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Mulder of een van de medewerkers van het cluster Planning & Control via telefoonnummer 077 306 6666.

Bekijk de volledige begroting 2019.