Lintjesregen 2018: 6 onderscheidingen in Peel en Maas

Geplaatst op donderdag 26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 heeft burgemeester Wilma Delissen - van Tongerlo 6 Koninklijke Onderscheidingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

De volgende inwoners kregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld.

 • De heer A.G. de Leeuw
 • De heer F.G.T. Boll
 • De heer J.A.G. Dietz
 • De heer W.H.G. Hoeben
 • Mevrouw M.J. Zelen-Verbugt
 • De heer G.C.E.M. Peeters


De heer A.G. (Toon) de Leeuw (74) uit Meijel

Voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1970- 1988   penningmeester (1970-1978) van en trainer en coach
 • (1984 – 1988) bij de Rooms Katholieke Meijelse Sportvereniging Handbal. Tevens was decorandus een keer per maand actief achter de bar.
 • 1981 – heden vrijwilliger bij het Meijels Mannenkoor. Decorandus is lid van diverse werkgroepen, zoals de werkgroep kelneren en de werkgroep Podiumopbouw. Tevens is hij actief betrokken bij diverse acties die als doel hebben om de kas aan te vullen. Zo helpt hij bij de bloemenactie en de kermisactie.
 • 1992 - heden  vrijwilliger bij gemeenschapshuis d'n Binger, voorheen ’t Kloster geheten. Decorandus fungeert als barman, richt ruimtes in, speelt mee met de musicals en verkoopt de consumptiebonnen.
 • 1997 – heden vrijwilliger bij Harmonie Eendracht Meijel. Decorandus fungeert als barman.
 • 2002 - heden  vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Meijel. Decorandus is minimaal twee keer per jaar als EHBO’er aanwezig bij de plaatselijke evenementen. Tevens helpt hij bij het examen Jeugd Eerste Hulp A die op de lokale    basisscholen gehouden worden.
 • 2003 - heden  vrijwilliger bij en bestuurslid van LTC Meijel. Decorandus verricht allerlei Hand-en-spandiensten. Tevens is hij lid van de onderhoudscommissie.

Mevrouw M.J. (Miep) Zelen-Verbugt (71) uit Egchel

Voor haar bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1988 - heden  bestuurslid, penningmeester en voorzitter van Zij Actief, afdeling  Egchel, sinds 2015 verzelfstandigd tot EVA (Egchelse Vrouwen Actief)
 • 1990 -2001   voorzitter van Buurtvereniging De Hub
 • 1991 – heden collecte-organisator ten behoeve van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
 • 1994 – heden  bestuurslid en contactpersoon voor het dorp Egchel van de stichting  Triduüm Peel en Maas. De 130 gasten komen uit alle kerkdorpen van de gemeente Peel en Maas.
 • 1996- 1998   medeorganisator van de festiviteiten t.g.v. "50 jaar Egchel" (als voorzitter van de buurtvereniging)
 • 2000 – heden  vrijwilliger bij gemeenschapshuis 't Erf Egchel. (koffie schenken, en andere hand -en spandiensten bij begrafenissen, informatiebijeenkomsten, carnaval en feestavonden van verenigingen)
 • 2005 -2015   lid van het kerkbestuur van Parochie Cluster Sint Vincentius, vanaf
 • 2008 nam zij zitting in het nieuwe bestuur als afgevaardigde van de parochie Egchel. Per 2015 is het parochiecluster Sint Vincentius van start gegaan, waarvan parochie Egchel deel uitmaakt.
 • 2005 – heden vrijwilliger (diverse hand-en-spandiensten) bij Parochiecluster Sint  Vincentius
 • 2007 – heden vrijwilliger bij de HMT (Historische Motoren en Tractoren Vereniging). Het HMT organiseert jaarlijks een groots Internationaal Historisch Festival te Panningen met meer dan 2000 tractoren, 400 stationaire motoren en 20.000 bezoekers. Decoranda bemant de entree.
 • 2012 – heden bestuurslid van de Goede Doelen Collecte Egchel. In navolging van andere dorpen in Noord-Limburg ontstond in 2012 het plan om te komen tot een gezamenlijke collecte van goede doelen in Egchel. Decoranda was als collecte-organisator van de Nederlandse Brandwonden Stichting een van de initiatiefnemers van de Goede Doelen Collecte in Egchel. Ze heeft alle coördinatoren van de 12 goede doelen bij elkaar geroepen en gezamenlijk heeft men het besluit genomen om tot een gezamenlijke collecte over te gaan.
 • 2015 – heden  bestuurslid van Dorpsdagvoorziening (DDV) de Hoeskamer Egchel. De DDV vormt een belangrijke spil in de ondersteuning en participatie van burgers in een kwetsbare positie. De DDV wordt beheert en geëxploiteerd door vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht. Decoranda roostert o.a. de vrijwilligers in en is lid van de activiteiten-commissie.

De heer F.G.T. (Frans) Boll (69) uit Kessel

Voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1974 – heden  secretaris van Buurtvereniging De Oude Kern te Kessel. Daarnaas verricht decorandus diverse werkzaamheden, waaronder het ontwikkelen van folders, het verzorgen van de verspreiding van de folders en het bedenken en organiseren van activiteiten.
 • 2000 – heden  vrijwilliger bij Voetbalvereniging Kessel. Decorandus verricht klus- en onderhoudswerkzaamheden.

De heer J.A.G. (Jan) Dietz (74) uit Baarlo

Voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1987 - 2013  penningmeester en verzorger van de ledenadministratie van Tennisclub  Tonido. Tevens zette hij zich in voor de bouw van het nieuwe clubhuis, de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen Jeugd en de renovatie van de tennisbanen.
 • 1998 – heden penningmeester (1998-2015) van de H. Petruskerk en administrateur  van het cluster parochies MKBE (2015-heden). In 2015 vond een fusie plaats tussen de parochies Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik.
 • 2010 - heden  penningmeester van de Reumavereniging Peel en Maas e.o. Tevens is hij omroeper van de nummers tijdens kienavonden en houdt hij de internetpagina bij.

De heer W.H.G. (Wim) Hoeben (73) uit Maasbree

Voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1963 - heden  vrijwilliger bij en bestuurslid (2000-2015) van het Rode Kruis, afdeling  Maasbree, thans de afdeling Peel en Maas. Decorandus was lid van de werkgroep met als doel de reorganisatie tot het district Noord-Limburg mede vorm te geven. Daarnaast begeleidde hij nieuwe vrijwilligers, gaf hij introductiecursussen, administreerde hij de bijscholingen en verzorgde hij het kwartaalblad van de afdeling. Tevens was hij gediplomeerd ambulancebegeleider en coördinator van de vrijwilligers bij evenementen. Thans begeleidde hij nog zieken en mensen met een handicap tijdens de vakantieweek, collecteert hij en benadert hij nieuwe vrijwilligers voor de collecte.
 • 2005 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid van het Dorpsoverleg Maasbree. Decorandus nam mede het initiatief voor de tweewekelijkse maaltijd voor ouderen en is daarbij ondersteunend in de organisatie en de bediening. Daarnaast maakte hij deel uit van de werkgroep voor de realisatie van zorgappartementen voor ouderen en hij trof de voorbereidingen voor het handhaven van de dagvoorziening voor kwetsbare ouderen. Thans is hij secretaris van het Kernteam Zorg en    Welzijn.

De heer G.C.E.M. (Fred) Peeters (56) uit Maasbree

Voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1995 – 2004  Raadslid van de voormalige gemeente Maasbree van 30 mei 1995 tot 22 december 2004
 • 2014 – 2018  Raadslid van de gemeente Peel en Maas van 8 mei 2014 tot maart 2018.