Denk mee over Gebied Kwistbeek op 28 mei 2018

Geplaatst op donderdag 26 april 2018

Op 28 februari 2018 hebben wij met direct betrokken inwoners, ondernemers en grondeigenaren een eerste stap gezet naar een omgevingsplan met toekomst. Een eerste inventarisatie van ideeën, kansen en belemmeringen zijn in kaart gebracht.

Op maandag 28 mei 2018 gaan we verder aan de slag in Kerkeböske aan de Koeberg 3 in Helden. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 starten wij met het programma.

Doe mee en meld u aan vóór 15 mei 2018

Wilt u ook aanwezig zijn op maandag 28 mei 2018, meld u dan snel aan en stuur vóór 15 mei 2018 een e-mail naar  jo.timmermans@peelenmaas.nl en vermeld uw naam en adres.

We starten met een samenvatting van de vorige bijeenkomst en lichten de speerpunten toe van de dorpsontwikkelingsvisies, het waterschap en gemeente die belangrijk zijn voor het omgevingsplan. Daarna komt de wateropgave aan de orde.

Het waterschap heeft gekeken naar een aantal oplossingsrichtingen en de effecten hiervan. In het tweede deel van de avond gaan we aan de slag in deelgebieden. In groepen denken we na over de verdere uitwerking, verschillende belangen en waar de prioriteit moet liggen per deelgebied.

Gebied Kwistbeek

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente én Waterschap pakken samen met de inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied.                    

Gebied Kwistbeek is een groot gebied met veel diversiteit. In tegenstelling tot de kern van Baarlo heeft het buitengebied van Helden, tot aan Baarlo, vooral een agrarisch en natuurlijk karakter. De Kwistbeek is hierin de  ‘blauwe’ ader en de verbinding tussen beide dorpen. Het projectgebied start in bij de Stogger in Helden en eindigt in het kasteelpark bij de watermolen in Baarlo.