Agenda raadsvergadering dinsdag 14 mei 2024

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2024

Op dinsdag 14 mei 2024 zijn er 2 raadsvergaderingen in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Besloten raadsvergadering 14 mei 2024

De raad vergadert vanaf 18.30 uur in beslotenheid in het Huis van de Gemeente over de aanbeveling burgemeester gemeente Peel en Maas.

Openbare raadsvergadering 14 mei 2024

Nadat de raad een besluit heeft genomen wordt tijdens de openbare raadsvergadering die om 19.30 uur begint, tijd onder voorbehoud, de voordracht voor de nieuwe burgemeester bekendgemaakt.

De agenda, livestream van de openbare raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Bekendmaking voordracht voor het ambt burgemeester van de gemeente Peel en Maas
  4. Sluiting

Bijwonen en online

Wilt u de openbare raadsvergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune in de raadzaal van het Huis van de Gemeente. U kunt de raadsvergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.