Gemeenteraad Peel en Maas bepaalt koers voor de komende jaren

Geplaatst op maandag 6 mei 2024

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in de raadsvergadering van 17 april 2024 de zogenoemde kaderstellingen Ruimte, Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen en Economie vastgesteld. Met deze kaderstellingen bepaalt de gemeenteraad de koers die Peel en Maas de komende jaren wil varen op deze thema’s.

In elke kaderstelling is een ambitie opgenomen, die in gaat op de vraag waar Peel en Maas in 2035 wil staan. Het is de gedeelde ambitie van inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Op basis van deze ambitie zijn programmadoelen opgesteld. Met deze doelen geeft de gemeente aan hoe zij wil bijdragen aan het realiseren van de ambitie.

De manier waarop de gemeente Peel en Maas dit doet, is vrij uniek. In plaats van per onderdeel een apart beleid op te stellen, bijvoorbeeld voor sport of kunst en cultuur, kiest de gemeente ervoor om te werken met overkoepelende kaderstellingen, waarin meerdere onderwerpen aan bod komen. Hierdoor kan de gemeenteraad integrale afwegingen en keuzes maken. De programmadoelen worden verwerkt in de begroting van Peel en Maas. Zo kan de gemeenteraad elk jaar gerichte inhoudelijke opdrachten meegeven aan het college van burgemeester en wethouders, en de koers blijven bewaken.

Gezamenlijk tot stand gekomen

De kaderstellingen zijn tot stand gekomen met dank aan veel inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en organisaties. Zij hebben tijdens ‘ambitiegesprekken’ meegedacht over wat de gedeelde ambitie van Peel en Maas is. Deze ambitiegesprekken, en de gesprekken die de gemeente dagelijks voert met inwoners, ondernemers en andere partijen, zijn een belangrijke bron geweest voor de totstandkoming van de kaderstellingen. De gemeente wil hen dan ook van harte bedanken voor hun inbreng.

Belangrijke onderwerpen

In de kaderstellingen komen belangrijke onderwerpen aan bod, die nu en de komende jaren (gaan) spelen. Zoals voldoende betaalbare woningen, het inrichten van de openbare ruimte op de klimaatverandering, bestaanszekerheid, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren, het volhouden van zorgen voor elkaar, het toekomstbestendig houden van verenigingen en accommodaties, het beschermen van ons erfgoed en economische ontwikkelingen. In de kaderstellingen is omschreven wat hierbij de uitdagingen zijn voor de komende jaren en hoe de gemeente daar mee om wil gaan.

Kaders voor initiatieven, plannen en projecten

De kaderstellingen zijn niet alleen een kompas voor de gemeente zelf, maar geven ook de kaders aan voor initiatieven, plannen en projecten in de gemeente Peel en Maas. Als een initiatief bij de gemeente binnenkomt, bekijkt de gemeente of het aansluit bij de ambities en doelen die we in Peel en Maas met elkaar hebben bepaald. Als dat het geval is, maakt het initiatief meer kans van slagen. Initiatiefnemers doen er dan ook goed aan om de kaderstellingen door te nemen bij het uitwerken van hun plan of idee. De kaderstellingen zijn te vinden op de pagina Kaderstellingen.

Laatste 2 kaderstellingen

De eerste 4 kaderstellingen zijn nu door de gemeenteraad vastgesteld. Ondertussen wordt gewerkt aan de laatste 2 kaderstellingen: Integrale Veiligheid, en Bestuur, Communicatie en Dienstverlening. Ook deze kaderstellingen zullen tot stand komen in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties.