Voorstel meerjarige pilot hulp bij het huishouden naar de raad

Geplaatst op donderdag 14 september 2017

Het voorstel wordt in de besluitvormende raadsvergadering van 7 november in de raad behandeld. 

Hoofdrol voor de begeleidingswerkgroep
Vanaf 1 mei 2016 zijn de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel gestart met een pilot voor het invoeren van een nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale gemeenschappen. Deze nieuwe werkwijze is ontwikkeld door een brede begeleidingsgroep. Daarin doen afgevaardigden van de vier pilotdorpen mee en ook afgevaardigden van andere dorpen. Ook de gemeente is vertegenwoordigd in deze begeleidingsgroep. Vanaf de start van de pilot is de begeleidingsgroep regelmatig bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken en praktische oplossingen te bedenken voor uitvoeringsproblemen.

Meerjarige pilot 2018-2021
De afgelopen maanden zijn diverse evaluaties uitgevoerd. De frequente overleggen van de begeleidingsgroep hebben geleid tot een uitgebreid advies over de voortzetting van de nieuwe werkwijze. Mede op basis hiervan zijn de uitgangspunten en condities geformuleerd voor een nieuwe meerjarige pilot (2018-2021) waarin de organisatie van hulp bij het huishouden overgenomen wordt door collectieven van burgers in de kernen van de gemeente Peel en Maas.

Dorpen gaan ook aan de slag
Begin 2017 hebben alle kernen in Peel en Maas de intentie uitgesproken om aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden. Volgend op de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel gaan de andere kernen, ieder op hun eigen tempo, aan de slag met de invoering van de nieuwe werkwijze.