Gezond en veilig omgaan met grondwater

Geplaatst op donderdag 25 mei 2017

Zware metalen en grondwater

Uit talloze bodemonderzoeken blijkt dat er in Midden- en Noord-Limburg verhoogde gehalten aan zware metalen in het ondiepe grondwater (tot 15 meter diepte) voorkomen. Dit komt door de verzuring van zandige gronden in deze regio. Metalen die van nature in de bodem zitten lossen op en komen zo in het grondwater terecht. Het gaat om de metalen zink, cadmium, chroom, arseen, lood, nikkel en koper. Al deze metalen komen in sterk variërende hoeveelheden voor en worden willekeurig aangetroffen.

De aanwezigheid van verhoogde hoeveelheden zware metalen in het ondiepe grondwater maakt het water minder geschikt om op te pompen en te gebruiken als drinkwater voor mens en dier. Ook kunt u het grondwater beter niet gebruiken voor het besproeien van groente- en fruitgewassen. Ons advies is dan ook om voor het besproeien grondwater uit diepere putten of kraanwater te gebruiken.

Waterstofsulfide (H2S-gas)

Naast zware metalen kan ook waterstofsulfide, beter bekend als H2S-gas, van nature in de bodem aanwezig zijn. Het kan ontstaan door de omzetting van organische stoffen die zwavelhoudend zijn. H2S-gas is een gas dat ruikt naar rotte eieren en kan vrijkomen bij het oppompen van grondwater. Het inademen van sterk verhoogde concentraties kan leiden tot gezondheidsklachten. Bij het oppompen van grondwater in de open lucht komt dit normaal gesproken niet voor.

Beregening en vullen van zwembaden

Het is niet aan te bevelen om H2S-rijk grondwater te gebruiken voor beregening en tuinbesproeiing of voor het vullen van een zwembad. Zet de pomp daarom uit als het naar rotte eieren ruikt. Een goed alternatief is het gebruiken van kraanwater.