Waardeoriëntatie en kaderstelling vastgesteld

Geplaatst op dinsdag 23 mei 2017

Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen is een drietal kernwaarden voor ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit.

In de dagelijkse praktijk werken we samen met betrokken inwoners, ondernemers en gemeenschappen aan onze ambitie. Onze rol als overheid is beperkt. Het zijn juist de inwoners, ondernemers en gemeenschappen die het verschil kunnen maken. Het is voor de overheid de kunst zich op een goede manier te verhouden tot de waardevolle initiatieven van deze (groepen) mensen.

Unaniem besluit

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in haar vergadering van 23 mei 2017 de waardenoriëntatie en kaderstelling van de twee thema’s sociaal domein en vitale gemeenschappen unaniem vastgesteld. Kern van de zaak is dat we een ontwikkeling in gang gezet hebben van beleidsoriëntatie naar waardenoriëntatie. Dit is écht een mijlpaal.  

Waardenoriëntatie: initiatieven inwoners, ondernemers, gemeenschappen

Het is de eerste keer dat niet de plannen van de gemeente leidend zijn geweest maar datgene wat koplopers uit onze gemeenschappen van belang vinden voor onze samenleving. Dat is richtinggevend voor onze manier van werken. Er zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en gemeenschappen.

De nadruk ligt op de vraag hoe wij initiateven vanuit gemeenschappen kunnen ondersteunen in het waarmaken van die gedroomde toekomst, het goede leven in Peel en Maas. Het is voor ons nu een uitdaging de waardenoriëntatie toe te passen in onze dagelijkse werk.