Opvoedcursus Triple P

Geplaatst op woensdag 17 mei 2017

In de periode januari tot en met april 2017 hebben een aantal gezinscoaches de opvoedcursus Triple P gegeven aan een groep van negen ouders. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een programma waarin ouders wordt geleerd om op een positieve wijze met hun kinderen om te gaan.

De gezinscoaches volgen standaard de cursus Triple P om te gebruiken bij de mensen thuis. Het is de bedoeling dat de oudercursus Triple P in het najaar opnieuw wordt gegeven.

Verhaal van een moeder 

Baarlo 03-04-2017

Als alleenstaande moeder van 2 dochters in de leeftijd l-2 en 5 was opvoeden altijd al een uitdaging.
Mijn oudste dochter heeft de diagnose ADHD en is erg gebaat bij structuur. Toen ik 1,5 jaar geleden plots reuma kreeg en chronisch pijn had was de structuur bij ons in huis ver te zoeken, met als gevolg dat ons gezinnetje helemaal uit balans was en de gezelligheid ver te zoeken was.

Ik voelde me machteloos en probeerde koste wat kost zoveel mogelijk te doen voor mijn dochters met als gevolg nog meer pijn en uiteindelijk steeds minder kunnen doen. Ook de meiden hadden last van onmacht, ze begrepen niet wat ik wel en niet kon en waarom ik steeds chagrijniger werd. Dit resulteerde in driftbuien bij de jongste en de oudste trok zich steeds verder terug.

Via het WMO loket van de gemeente ben ik hulp gaan zoeken, allereerst in de vorm van een gezinscoach die samen met mij en de meiden in kaart heeft gebracht wat er voor ons gezin nodig was. Niet veel later is er ook huishoudelijke hulp gekomen om mij in het huishouden iets te ontlasten. Samen met de coach zijn we een nieuwe structuur gaan bedenken die bij onze nieuwe leven paste. Al snel had zij het over Triple P en zijn we hier gedeeltelijk mee aan de slag gegaan. Toen er vanuit de Jeugd en Onderwijs een cursus Triple P - Positief opvoeden werd aangeboden heb ik mij hier voor aangemeld.

De cursus werd gegeven in een klein groepje, het uitwisselen van gedachten en een luisterend oor krijgen van anderen heb ik als heel fijn ervaren. Weten dat je niet de enige bent die weleens vastloopt is een grote steun in de rug. We hebben filmpjes bekeken van bepaalde situaties en samen overlegd hoe we positiever kunnen handelen. Ook hebben we dagboeken bij gehouden om zo de groei te kunnen zien en doelen gesteld die we wilden bereiken.

Triple P heeft mij geleerd om andersom te gaan denken en niet steeds het slechte te benoemen. In plaats van niet stampen op de trap, zeggen wij nu we lopen rustig op de trap. Al snel zag ik dat het bij de kinderen veel effect had. Samen hebben we zo 5 basisregels gemaakt in huis waar we ons allemaal aan houden. We hebben een stoplicht systeem om aan te geven hoe we ons voelen. De jongste krijgt zo de ruimte om haar boosheid te laten zakken en ik kan aangeven wanneer ik moet rusten. Ook de oudste voelt zich weer prettiger en ik heb ook weer wat energie over om er voor haar te zijn.

Ik heb geleerd om dingen sneller los te laten en niet constant met me mee te dragen. Het is weer gezellig bij ons thuis en iedereen draagt zijn steentje bij om het zo te houden.