Uitwerking 2e ontwerp

In deze periode is het bouwteam aan de slag gegaan met de opbrengst van het inloopmoment en de keukentafelgesprekken. De veel gestelde vraag om de weg af te waarderen naar 60km per uur is besproken met interne en externe verkeerskundig adviseurs.

We zijn voornemens de weg tussen Meijel en Beringe af te waarderen van een 80 km per uur naar een 60 km per uur weg. Voorwaarde hierbij is dat de inrichting van de weg voor 60 km per uur uitgevoerd wordt.

Daarnaast nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het verkeersbesluit dat ten grondslag ligt aan de afwaardering, wordt begin maart 2023 genomen.