Start werkzaamheden: hele wegafzetting

Omleidingsroutes

Vanaf 26 juni 2023 start Enexis met het omleggen van de leidingen ter hoogte van de brug. Vanaf dit moment is de weg afgesloten en wordt het doorgaand verkeer via de N275 Noordervaart omgeleid.Ook het openbaar vervoer maakt gebruik van de omleiding. De weg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Fasering

Aansluitend op de werkzaamheden van Enexis, start aannemer Ploegam met de werkzaamheden. Naar verwachting blijft de weg in totaal 10 maanden afgesloten. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, is het project verdeeld in 7 fases.

  • Omleidingsroutes en faseringDe verwachtte begin- en einddatums staan vermeld. Externe factoren kunnen hierop invloed hebben en zorgen voor vertraging.