Onderzoeken ondergrondse infra

Voor het ontwerp is het belangrijk te weten hoe de ondergrond in elkaar zit.

  • Waar liggen kabels en leidingen?
  • Van welk bedrijf zijn deze?
  • Kunnen die blijven liggen, of moet de ligging worden aangepast?

Om dit goed in beeld te krijgen, zijn in de zomerperiode proefsleuven gemaakt. Ook de ondergrond onder en rondom de brug is nadrukkelijk onderzocht om de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem in beeld te brengen.