Onderhoudswerkzaamheden Heldensedijk, Meijelseweg en brug

Locatie: Van bebouwde komgrens Beringe tot bebouwde komgrens Meijel
Periode: maandag 8 mei 2023 tot en met maandag 15 april 2024

Het project Kerkstraat Meijel en reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe nemen we mee in de uitvoeringsplanning.

We gaan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de weg Heldensedijk en Meijelseweg van komgrens tot komgrens. Ook vervangen de we de brug over het kanaal van Deurne.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die we gaan uitvoeren zijn:

 • Inrichten van de Heldensedijk en Meijelseweg passend bij een 60 km per uur weg.
 • Duiker vervangen ter hoogte van Heldensedijk 18a (Meijel).
 • Verbeteren bocht ter hoogte van Heldensedijk 18/18a.
 • Aanpassen/verplaatsen/opheffen bushaltes.
 • Zichtbaar maken van beide kanalen.
 • Verbeteren oversteek kruising Slootsekuilen.
 • Realiseren van 60 km maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Planning

De planning kan altijd in tijd wijzigen, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om tot een goed ontwerp te komen.

 • Start bouwteam mei 2022

  In mei 2022 is het bouwteam gestart met de voorbereidingen van dit project. Het bouwteam bestaat uit de gemeente Peel en Maas en de aannemer Ploegam. Dit bouwteam zorgt gezamenlijk voor het ontwerp, de voorbereiding en de uiteindelijke realisatie van het project.

 • Gesprekken met belanghebbenden

  Voor het maken van het ontwerp houden we waar mogelijk rekening met de belangen van belanghebbenden. Er zijn gesprekken gevoerd met het Dorpsoverleg Meijel, dorpscoöperatie Steingood, Natuurfonds SBNL en Waterschap Limburg.

 • Onderzoeken ondergrondse infra

  Voor het ontwerp is het belangrijk te weten hoe de ondergrond in elkaar zit. Waar liggen kabels en leidingen? Van welk bedrijf zijn deze?

  Bekijk deze fase Onderzoeken ondergrondse infra
 • 1e inloopmoment

  We organiseren een inloopmoment op dinsdag 8 november 2022 van 16.00 uur tot 20.00 uur in D’n Binger, in Meijel. Tijdens dit inloopmoment kunnen geïnteresseerden het ontwerp bekijken en is er ruimte om vragen te stellen.

 • Uitwerking 2e ontwerp

  In deze periode is het bouwteam aan de slag gegaan met de opbrengst van het inloopmoment en de keukentafelgesprekken.

  Bekijk deze fase Uitwerking 2e ontwerp
 • 2e inloopmoment

  Tijdens dit inloopmoment lichten we het nieuwe ontwerp en de gemaakte keuzes toe. Dit doen we op woensdag 1 maart 2023 tussen 16.00 uur en 20.00 uur in D’n Binger, Alexanderplein 2 Meijel. Na dit inloopmoment gaan we aan de slag met de verdere uitwerking.

 • Definitief ontwerp

  Het definitief ontwerp is gereed.

  Bekijk deze fase Definitief ontwerp
 • Start werkzaamheden nutsbedrijven: halve wegafzetting

  Vanaf maandag 8 mei 2023 starten de nutsbedrijven met de werkzaamheden. Ze werken met een halve wegafzetting.

  Bekijk deze fase Start werkzaamheden nutsbedrijven: halve wegafzetting
 • Start werkzaamheden: hele wegafzetting

  Vanaf 26 juni 2023 start Enexis met het omleggen van de leidingen ter hoogte van de brug. Vanaf dit moment is de weg afgesloten en wordt het doorgaand verkeer via de N275 Noordervaart omgeleid. Ook het openbaar vervoer maakt gebruik van de omleiding. De weg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

  Bekijk deze fase Start werkzaamheden: hele wegafzetting

Elektrisch laden tijdens de werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden parkeert u uw auto buiten het werkvak. U kunt dan parkeren in een andere straat of parkeerplek.
Maak gebruik van een elektrisch laadpunt in de openbare ruimte als u een elektrische auto heeft. We treffen geen extra voorzieningen voor uw woning om elektrisch te laden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Laadpalen.

Vragen en contact

Heeft u vragen, vanuit het bouwteam is omgevingsmanager Stephan Kweens (Ploegam) op dit moment het aanspreekpunt voor alle inwoners. U bereikt Stephan Kweens via he-me-brug@peelenmaas.nl of via 06 1548 2726.

Heldensedijk, Meijelseweg buitende de bebouwde kom en brug.
Heldensedijk, Meijelseweg buitende de bebouwde kom en brug.