Reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe

Locatie: Beringe

Een wordt een gescheiden riool aangelegd, dit zijn twee rioolbuizen naast elkaar. Eén voor het vuile afvalwater en één voor het schone regenwater. Het vuile water gaat naar de zuivering. Het schone regenwater zakt via de rioolbuis in de grond weg.

Dit voorkomt verdroging van de bodem, beperkt wateroverlast bij hevige regenbuien en het schoon regenwater hoeft niet meer gezuiverd te worden. De stoepen worden opnieuw gelegd en de fietsoversteek wordt verbeterd.

Planning

Er is nog geen startdatum bekend.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met projectleider Paul Wijers via 077 306 6666.

Reconstructie Meijelseweg binnen de kom Beringe op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden